Imatge eleccions parcials junta SCN_2019

S’obre el procés de presentació de candidatures amb data límit de presentació 12 d’abril de 2023

Càrrecs a renovar

Complint amb el compromís pel qual va ser escollida la Junta, convoquem renovació de càrrecs de la Junta Directiva per l’any 2023-2024. La renovació és per a dos càrrecs tresorer/tresorera i un vocal.

Els membres de la junta sortint són:

 • Dra. Ana Tercero (tresorera)
 • Dra. Carmen Tur (vocal)

Requisits

És requisit indispensable per a presentar candidatures i votar, estar al corrent de pagament de les quotes de soci.

La Junta Directiva recomana que a la presentació de candidatures consti el nom, l’adreça particular, e-mail, el lloc de treball i el càrrec al qual es presenta, juntament amb una breu carta de presentació.

Presentació de candidatures

Les candidatures s’han d’enviar per e-mail a la secretaria de l’SCN scn@suportserveis.com, o emplenant el següent formulari.

    He llegit i accepto la Política de Privacitat

  Es convoca a tots els socis el dijous 4 de maig de 2023 a l’Assemblea General Ordinària, que se celebrarà de manera presencial al WTC de Barcelona a les 20.00 h en el marc de la XXVII Reunió Anual www.scneurologia.cat  amb el següent ordre del dia:

  • Informe de la Presidenta
  • Informe de la Secretària
  • Informe de la Tresorera
  • Acte electoral
  • Torn de paraula

  Per l’acte electoral podeu delegar el vot en algun altre soci, aportant autorització signada i fotocòpia del seu DNI.

  Comparteix-ho!