Patronat

Yaroslau Compta Hirnyj

President

Elvira Munteis Olivas

Vicepresidenta

Alícia Garrido Pla

Secretària

Asunción Ávila Rivera

Tresorera

Virgínia Casado Ruiz

Vocal

Víctor Obach Baurier

Vocal

Estatuts

En aquest enllaç pots descarregar els Estatuts de la Fundació Societat Catalana de Neurologia.