Patronat

Yaroslau Compta Hirnyj

President

Elvira Munteis Olivas

Vicepresidenta

Alicia Garrido Pla

Secretària

Ana Tercero Uribe

Tresorera

Carmen Tur Gómez

Vocal

Víctor Obach Baurier

Vocal

Estatuts

En aquest enllaç pots descarregar els Estatuts de la Fundació Societat Catalana de Neurologia.