Avís Legal

Per utilitzar certs serveis d’aquesta web els Usuaris han de proporcionar prèviament a FUNDACIÓ SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA certes dades de caràcter personal a través d’un Formulari (d’aquí en endavant, les “Dades Personals”).  FUNDACIÓ SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA tractarà automatitzadament les Dades Personals per tal de poder satisfer el servei (donar resposta adequadament a preguntes i d’altres demandes). Mitjançant la cumplimentació i enviament del corresponent Formulari, l’Usuari accepta i autoritza que les seves Dades Personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de  FUNDACIÓ SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA.  Les dades proporcionades no seran utilitzades ni cedides a terceres persones. Els Usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de les Dades Personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Si desitja accedir a les seves dades, modificar-les, cancel·lar-les o oposar-se al seu tractament ha de dirigir-se a  FUNDACIÓ SOCIETAT CATALANA DE NEUROLOGIA. Si ho desitja pot trucar al 93 201 75 71 o enviar un correu electrònic a scn@suportserveis.com.

Comparteix-ho!