Avantatges de fer-se soci

Els avantatges de fer-se soci de la Societat Catalana de Neurologia són:

  • Rebre informació puntual de les activitats i de les convocatòries d’ajuts de la Societat.
  • Optar a qualsevol ajut convocat per la Societat.
  • Gaudir d’inscripció gratuïta a la Reunió Anual de la Societat.
  • Gaudir dels avantatges de col·laboracions entre la Societat i altres entitats.
  • Estar informat de tots els actes i novetats de la neurologia al nostre país.
  • Gaudir dels enllaços electrònics de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.
  • Poder optar a qualsevol dels càrrecs de la Junta Directiva.
  • Dret a vot en l’elecció dels membres de la Junta Directiva.
  • Poder ser membre dels Grups d’Estudi, gaudir de les seves activitats, amb dret a vot en les seves assemblees i poder-ne ser coordinador i secretari.

Com fer-se soci?

Complimenteu el formulari de sol·licitud d’ingrés a la Societat Catalana de Neurologia en línia.

Si ho preferiu, podeu enviar per correu ordinari, degudament complimentada, la sol·licitud d’ingrés a la Societat Catalana de Neurologia en .pdf.

Formulari inscripció socis Societat Catalana de Neurologia alta online
Formulari inscripció socis Societat Catalana de Neurologia alta online
Formulari inscripció socis Societat Catalana de Neurologia alta PDF
Formulari inscripció socis Societat Catalana de Neurologia alta PDF

Quota

Tots els usuaris que vulguin ser membres de la Societat Catalana Neurologia, hauran de pagar una quota anual de 13 €, així com també hauran de ser membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques.

A continuació us detallem les quotes trimestrals de l’Acadèmia:

  NUMERARI
(Llicenciatura o Grau universitari de 5 anys o més)
ADJUNT
(Diplomatura o Grau universitari de menys de 5 anys)
AGREGAT
(Estudiants de Grau universitari)

ADHERIT
(Altres titulacions no universitàries)
ACADÈMIA 29,32 €/trim.* 14,66 €/trim. 29,32 €/anuals9,77 €/trim.

*Residents: 100% de reducció pels R-1 i 50% de reducció per la resta de residència

Informació sobre noves altes

Per més informació adreceu-vos a:
Anna Jordà
Departament d‘Administració de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
Telf: 93.203.10.50
Correu: academia@academia.cat