Els Premis SCN

Des de fa temps, la Societat Catalana de Neurologia, amb l’objectiu de reconèixer la trajectòria, implicació i dedicació dels seus membres, atorga els Premis SCN en el context de la Reunió Anual.

Els premis són:

 • PREMI EDUARD BERTRAN RUBIO

Premi Societat Catalana de Neurologia a l’excel·lència en la trajectòria professional i acadèmica.

 • PREMI ARTUR GALCERAN I GRANÉS. 100 anys de Societat Catalana de Neurologia

Premi a la difusió i promoció social de la neurologia a Catalunya.

 • PREMI AGUSTÍ CODINA PUIGGRÒS

Premi al millor article de Neurologia Catalana al Món, amb més factor d’impacte, publicat o acceptat 2023.

Per poder optar a aquest premi, s’han de complir els següents punts:

 1. El primer autor o autor de correspondència ha de ser soci de l’SCN .
 2. L’article ha de ser original complet (no revisions, cartes, editorials).
 3. Si es tracta d’un assaig clínic es prioritzarà que sigui acadèmic i no promogut per la indústria.
 4. Es tindrà no només en compte el factor d’impacte, sinó altres aspectes com la novetat de la recerca i el seu impacte potencial o real en la pràctica clínica.
 5. Per participar caldrà inscriure’s a la Reunió Anual de l’SCN.
 6. Caldrà donar les dades d’afiliació i aportar el títol de la publicació, els autors, la revista i any/volum/pàgines.
 7. Dotació econòmica 600€.

Presentar-se al Premi AGUSTÍ CODINA PUIGGRÒS

Per poder ser candidat i optar al Premi Agustí Codina Puiggròs, s’ha de fer arribar les dades: NOM DEL PREMI i NOM, COGNOMS, LLOC DE  TREBALL i ARTICLE abans del 3 d’abril de 2024.

Les dues vies possibles són:

 • Enviar un email a scn@suportserveis.com
 • Si ho preferiu, també ho podeu enviar a través del següent formulari.

    He llegit i accepto la Política de Privacitat

  • 2022 – John Hardy
  • 2019 – Francesc Graus Ribas
  • 2013 – Eduard Tolosa Sarró
  • 2011 – Antoni Codina Puiggros
  • 2008 – Romà Massot Punyet
  • 2006 – Josep Maria Grau Veciana
  • 2006 – Feliu Titus Albareda
  • 2005 – Jaume Peres Serra
  • 2004 – Adolf Pou Serradell
  • 2004 – Jun Kimura
  • 2003 – Ciril Rozman
  • 2002 – Lluís Montserrat Obiols
  • 2002 – Emilio Fernández álvarez
  • 2001 – Joan Obach Tuca
  • 2001 – Josep Mª Aragonés Olle *
  • 1988 – Vladimir Hachinski
  • Carlos Oliveras de la Riva *
  • 1980 – Lluís Barraquer i Bordas *

  * Membres d’Honor finats

  • 2023 – Dra. Fina Martí (signat E. Munteis)
  • 2022 – Dr. Rafael Blesa (signat E. Munteis)
  • 2021 – Dra. Montse Olivé (signat Y. Compta)
  • 2020 – Dr. Joan Santamaria (signat Y. Compta)
  • 2019 – Dr. David Genís (signat J. Martí-Fàbregas)
  • 2018 – Dr. Josep Valls (signat F. Purroy)
  • 2017 – Dr. Adrià Arboix Damunt (signat F. Purroy)
  • 2016 – Dr. Jordi Pascual i Dr. Juan A. Martínez Matos (signat J. Krupinski)
  • 2015 – Dra. Mercè Boada (signat J. Krupinski)
  • 2014 – José Alvarez Sabin (signat O. de Fàbregues)
  • 2013 – Josep Dalmau (signat O. de Fàbregues)
  • 2012 – Josep Lluis Marti Vilalta (signat A. Arboix)
  • 2010 – Miquel Balcells (Signat A. Arboix)
  • 2009 – Adolf Pou Serradell (Signat A. Gironell)
  • 2008 – Carlos Cervera (Signat A. Gironell)
  • 2007 – Agusti Codina (Signat F. Rubio)
  • 2006 – Josep M. Grau Veciana (Signat F. Rubio)
  • 2005 – Francesc Graus (Signat J. Coll)
  • 2004 – Isabel Illa (Signat J. Coll)
  • 2003 – Adolf Pou Serradell (Signat R. Blesa)
  • 2002 – Jaume Peres Serra (Signat R. Blesa)
  • 2023 – Alzheimer Catalunya Fundació per la seva tasca en la recerca i l’atenció als malalts d’Alzheimer i els seus familiars, així com el foment de la recerca.
  • 2022 – Migraine Adaptative Brain Lab i Sra. Patricia Ripoll per la seva tasca en l’atenció assistencial i sociosanitària als malalts de Cefalees i els seus familiars, així com el foment de la recerca.
  • 2021 – Dra. Natàlia Pérez de la Ossa. Pla director de malalties de l’aparell circulatori per la seva tasca de consolidar el Pla director de malalties de l’aparell circulatori (PDMAC) i sobretot per la gran tasca amb la difícil atenció als pacients amb ictus durant la COVID-19.
  • 2020 – Associació Catalana per al Parkinson per la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la neurorehabilitació de pacients amb Parkinson, atenció als seus familiars i per la sensibilització de la societat.
  • 2019 – Sr. Joan Ximénez Valentí “El Petitet” per la seva tasca personal i artística fent visibles a aquelles persones que pateixen “miastènia gravis”.
  • 2018 – Fundació Miquel Valls per la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la neurorehabilitació de pacients amb ELA, atenció als seus familiars i per la sensibilització de la societat.
  • 2017 – Fundació Esclerosi Múltiple per a la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la neurorehabilitació de pacients amb EM, atenció als seus familiars i per la sensibilització de la societat.
  • 2016 – Institut Guttmann per a la seva excel·lent tasca professional i social pel que fa a la rehabilitació de pacients amb malalties neurològiques i per a l’atenció als seus familiars.
  • 2015 – Associació de lluita contra la Distonia a Catalunya (ALDEC).
  • 2014 – Fundació La Marató de TV3 per la seva tasca de divulgació, conscienciació i educació de la societat catalana en les malalties neurològiques, per la sensibilització i recerca de compromís de la societat envers aquestes malalties i per liderar un projecte solidari que ha permès amb èxit la recollida de recursos econòmics per a la investigació en les malalties neurodegeneratives.
  • 2013 – Molt Honorable Sr. Pasqual Maragall per la seva expressa voluntat de derrotar la malaltia d’Alzheimer, per impulsar la recerca de relleu internacional en aquesta malaltia i altres malalties neurodegeneratives a Barcelona, cap i casal del nostre país, i per la difusió de la Neurologia amb el documental titulat amb les tres paraules del test minimental en català “Bicicleta, Cullera, Poma”.
  • 2023 – Dr. Jordi Gascon
   • Efficacy and safety clinical trial with efavirenz in patients diagnosed with adult Niemann-pick type C with cognitive impairment
  • 2022 – Dr. Alex Iranzo
   • Detection of a-synuclein in CSF by RT-QuIC in patients with isolated rapid-eyemovement sleep behaviour disorder: a longitudinal observational study.
  • 2021 – Dra. Laura Abraira del Fresno
   • Blood biomarkers predictive of epilepsy after an acute stroke event.
  • 2020 – Dr. Ignacio Illán Gala
   • Cortical microstructure in the behavioural variant of frontotemporal dementia: looking beyond atrophy.
  • 2019 – Dr. Juan Fortea
   • Plasma and CSF biomarkers for the diagnosis of Alzheimer’s disease in adults with Down syndrome:a cross-sectional study.
  • 2018 – Dra. Maria Sepúlveda
   • Epidemiology of NMOSD in Catalonia: influence of the new 2015 criteria in incidence and prevalence estimates.
  • 2018 – Dra. Maria Carmona-Iragui i Dr. Mircea Balasa
   • Cerebral amyloid angiophaty in Down syndrome and sporadic and autosomal-dominant Alzheimer’s disease.
  • 2017 – Dr. Xavier Montalban
   • Ocrelizumab versus Placebo in Primary Progressive Multiple Sclerosis.
  • 2016 – Dr. Antoni Dávalos
   • Thrombectomy within 8 hours after symptom onset in ischemic stroke.
  • 2015 – Dr. Ángel Chamorro
   • Safety and efficacy of uric acid in patients with acute stroke (URICO-ICTUS): a randomised, double-blind phase 2b/3 trial.
  • 2015 – Dr. Carles Gaig i Dra. Ellen Gelpí
   • A novel non-rapid-eye movement and rapid-eye-movement parasomnia with sleep breathing disorder associated with antibodies to IgLON5: a case series, characterisation of the antigen, and post-mortem study.
  • 2014 – Alex Iranzo
   • Neurodegenerative disease status and post-mortem pathology in idiopathic rapid-eye-movement sleep behaviour disorder: an observational cohort study.

  • 2023 – Dra. Dolores Vilas Rolán (millor Comunicació Oral)
   • Seguretat i eficàcia de la talamotomia per ultrasons focalitzats d’alta intensitat en la tremolor essencial: un escenari real dins del sistema sanitari públic.
  • 2023 – Dra. Anna I. Garcia Diaz (millor Comunicació Pòster)
   • Análisis de resultado de proceso y de costes directos entre la realización de trombectomía en horario de oficina y la derivación a centro terciario de trombectomía.
  • 2022 – Dra. Belén Flores Pina (millor Comunicació Oral)
   • Electroencefalograma como predictor de epilepsia tras crisis sintomáticas agudas a lesión cerebral no reversible.
  • 2022 – Dra. Clara Toscano Prat (millor Comunicació Pòster)
   • Influència de la deshidratació en la circulació col·lateral i en el pronòstic funcional després de teràpia endovascular en pacients amb ictus isquèmic agut.
  • 2021 – Dra. Marina Guasch Jiménez (millor Comunicació Oral)
   • Impacte de la infecció per COVID-19 en el pronòstic dels pacients amb ictus isquèmic.
  • 2021 – Dra. Miriam Paul Arias (millor Comunicació Pòster)
   • Comparació i valor predictiu de les classificacions etiològiques de l’hemorràgia intracerebral.
  • 2020 – Dra. Marta Caballero Ávila (millor Comunicació Oral)
   • Eficàcia i seguretat del rituximab en el tractament de la Miastènia Gravis farmacorresistent.
  • 2020 – Dra. Alicia Garrido Pla (millor Comunicació Pòster)
   • Increased P-S473-Akt but not P-S935-LRRK2 in blood from G2019S LRRK2 Parkinson disease patients.
  • 2019 – Dra. Eugenia Martínez Hernández (millor Comunicació Oral)
   • Clinical features of patients with glial fibrillary acidic protein (GFAP) antibodies.
  • 2019 – Dra. Ainara Barguilla Arribas (millor Comunicació Pòster)
   • Efectos secundários neurológicos de la inmunoterapia en el cáncer.
  • 2018 – Dr. Ignacio Illán-Gala (millor Comunicació Oral)
   • CSF levels of sAPPB and YKL-40 are related to frontotemporal neurodegeneration and survival in the Amyotrophic Lateral Sclerosis-Frontotemporal Dementia spectrum.
  • 2018 – Dra. Jessica Molina-Seguín (millor Comunicació Pòster)
   • Característiques clíniques i radiològiques, perfil de biomarcadors i evolució dels pacients amb ictus isquèmic criptogènic no llacunar de mecanisme embólic.
  • 2017 – Dra. Ignacio Illán-Gala (millor Comunicació Oral)
   • Cortical microstructural changes in ftld: a new imaging biomarker.
  • 2017 – Dra. Mar Guasp Verdaguer (millor Comunicació Pòster)
   • Síndromes del SNC associades a anticossos de superfície neuronal en pacients d’edat avançada sense altra evidència d’inflamació.
  • 2016 – Jordi Ciurans (millor Comunicació Oral)
   • Impacte de la Cognició en la resposta al tractament farmacològic en Epilèpsia Focal Temporal i Esclerosi Mesial no tributaris a cirurgia.
  • 2016 – Oriol Turró-Garriga (millor Comunicació Pòster)
   • Diferències en els símptomes previs al diagnòstic de demència per Cossos de Lewy i de demència Parkinson: dades del registre de demències de Girona.
  • 2015 – Serafín Cambrany (millor Comunicació Oral)
   • Ús de la metabolòmica i la genòmica per identificar biomarcadors d’AIT i els mecanismes Implicats en el Condicionament Isquèmic.
  • 2015 – Sònia Escalante (millor Comunicació Pòster)
   • Trombectomía mecánica bilateral en ictus de repetición. A propósito de un caso.
  • 2013 – Javier Granda (Primer Premi)
   • Valores muy bajos del índice tobillo-brazo son un predictor independiente de la recurrencia del ictus no cardioembòlico.
  • 2013 – Lorena Blanco (Segon Premi)
   • Alteracions neuropisològiques dels infarts llacunars pontins i la seva repercusió en l’aprenentatge i la memòria.
  • 2012 – Zaragoza J, Escalante S, Garcés M, Martín G, Baiges J.J (Primer Premi)
   • Tremolor postural com a primera manifestació de neuromiotonia: a propòsit d’un cas.
  • 2012 – Belvís, R., Aceituno A., Villa, C. (Segon Premi)
   • Eficàcia de Zonisamida en la prevenció de la migranya crònica refractària.
  • 2011 – Ana Fernández-Arcos, Jesús Pérez-Pérez, Sergi Martínez-Ramírez, Lavinia Dinia, Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez-Calvet, Rebeca Marín, Elena Jiménez-Xarrié, Javier Crespo(*), Esther Peña(*), Lina Badimon(*), Joan Martí-Fàbregas (Primer Premi)
   • Recompte de cel·lules progenitores endotelials en pacients amb un ictus isquèmic tractats amb Estatines.
  • 2011 – Lowak, Michael; Saßmannshausen, Arne;Grau-Oliveres, Marta; Garcia-Eroles, Luis; Massons, Joan; Oliveres, Montserrat; Blanco, Lorena; Arboix, Adrià (Segon Premi)
   • El tractament previ amb Estatines millora el pronòstic en els pacients amb un primer episodi d’accident vascular cerebral isquèmic.
  • 2010 – M.A. Santos, J. Perez, A. Fernandez, Sergi Martínez-Ramírez Raquel Delgado-Mederos, Luis Querol, Marc Suárez, Josep Lluis Martí-Vilalta, Joan Martí-Fàbregas (Primer Premi)
   • Estudi comparatiu de la classificació TOAST comparat amb la classificació SSS-TOAST en l’avaluació etiològica dels pacients amb ictus isquèmic.
  • 2010 – Otero, S. (Segon Premi)
   • Registre d’esclerosi múltiple a Catalunya: pertinença, característiques i resultats després d’un any.
  • 2009 – Coll Cantí, J.; Dura Mata, M. J.; Pérez Moltó, H.; Álvarez Ramo, R.; Ojanguren Sabán, I.; Sarmiento Martínez, X.; Rubio, V.; M. Del Campo; Serichol, M.; Klamburg,J. (Primer Premi)
   • Pronòstic dels pacients amb miopatia de la UCI.
  • 2009 – Raül Martínez, David Genís, Lluís Ramió-Torrentà, Fabián Márquez. (Segon Premi)
   • Eficàcia de la 4-Aminopiridina al tractament de pacients diagnosticats d’atàxia amb Down-Beat Nystagmus.
  • Blanca Albertí Vall – VII Curs de Formació en Neurologia Clínica (2021-2022)
  • Ana Martínez Viguera – VII Curs de Formació en Neurologia Clínica (2020-2021)
  • Ariadna Gifreu – VI Curs de Formació en Neurologia Clínica (2019-2020)
  • Alejandro Ballvé – VI Curs de Formació en Neurologia Clínica (2018-2019)
  • Laura Quibus – V Curs de Formació en Neurologia Clínica (2017-2018)
  • Paula Marrero – V Curs de Formació en Neurologia Clínica (2016-2017)
  • Lorena Martín – IV Curs de Formació en Neurologia Clínica (2015-2016)
  • Silvia Cusó– Curs de Formació en Neurologia Clínica (2011-2012)
  • Silvia Cusó – Curs de Formació en Neurologia Clínica (2010-2011)
  • Berta Laguna – I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)
  • Roser Ribosa – I Curs de Formació en Neurologia Clínica (2009-2010)
  Oriol de Fábregues-Boixar Nebot
  2012 – 2014 
  Oriol de Fábregues-Boixar Nebot
  Rafael Blesa González
  2002 – 2004 
  Rafael Blesa González
  Feliu Titus Albareda
  1990 – 1992 
  Feliu Titus Albareda
  Romà Massot Punyet
  1981 – 1982 
  Romà Massot Punyet
  Adrià Arboix Damunt
  2010 – 2012 
  Adrià Arboix Damunt

  Mercè Boada Rovira
  2000 – 2002 
  Mercè Boada Rovira
  Lluís Soler Singla
  1988 – 1990 
  Lluís Soler Singla
  Jaume Peres Serra
  1978 – 1980 
  Jaume Peres Serra
  Alexandre Gironell
  2006 – 2008 
  Alexandre Gironell Carreró

  Secundí López Pousa
  1996 – 2000 
  Secundí López Pousa
  Miquel Aguilar Barberà
  1986 – 1988 
  Miquel Aguilar Barberà
  Adolf Pou Serradell
  1976 – 1978 
  Adolf Pou Serradell
  Francisco Rubio Borrego
  2006 – 2008 
  Francisco Rubio Borrego

  Jordi Pascual Calvet
  1994 – 1996 
  Jordi Pascual Calvet
  Manel Roig Quilis
  1984 – 1986 
  Manel Roig Quilis
  Agustí Codina Puiggròs
  1973 – 1976 
  Agustí Codina Puiggròs
  Jaume Coll Cantí
  2004 – 2006 
  Jaume Coll Cantí

  Pere Nolasc Acarín Tusell
  1992 – 1994 
  Pere Nolasc Acarín Tusell
  Josep Lluís Martí Vilalta
  1982 – 1984 
  Josep Lluís Martí Vilalta
  Comparteix-ho!