Origens

La Societat Catalana de Neurologia compta amb una història que s’ha de conèixer per poder entendre com ha arribat al que és avui dia.

Es fundà l’any 1911, aleshores amb el nom de “Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona”, essent la primera societat de neurologia a la península ibèrica, presidida pel Dr. Artur Galceran Granes, alumne que fou del Dr. Robert, i membre fundador el 1872, d’estudiant, de la Societat Mèdica el Laboratori i Acadèmia de ciències mèdiques, contemporani del Dr. Lluís Barraquer Roviralta veritable fundador de la neurologia clínica catalana.

Durant aquests 100 anys ha tingut 5 denominacions consecutives:

  • Sociedad de Psiquiatría y Neurología de Barcelona (1911-1931).
  • Societat Catalana de Psiquiatria i Neurologia (1931-1939, durant la República, presidida pel Dr. Belarmino Rodríguez Arias, primer catedràtic de neurologia d’Espanya).
  • Asociación de Psiquiatría y Neurología de la Academia de Ciencias Médicas de Barcelona (1941- 1968, en la postguerra, presidida pel Dr. José Córdoba Rodríguez).
  • Asociación de Ciencias Neurológicas de la Academia de Ciencias Médicas de Cataluña y Baleares (1968-1973, presidida pel Dr. Lluís Barraquer Bordas).
  • Finalment, des del 1973, amb la presidència del Dr. Agustí Codina Puiggrós, i els darrers 40 anys, Societat Catalana de Neurologia.

S’ha consolidat, doncs, en el temps.

100 anys, de fet, diferencien una cosa vella d’una d’antiga i venerable.

100 anys d’història

Segueix aquest enllaç per veure els Cent anys d’història de la neurologia catalana de la Societat Catalana de Neurologia.

Juntes anteriors

President:  Yaroslau Compta Hirnyj

Vicepresidenta: Elvira Munteis Olivas

Secretària: Alicia Garrido Pla

Tresorer: Asunción Ávila Rivera

Vocal: Virginia Casado Ruiz

Vocal: Víctor Obach Baurier

President:  Joan Martí-Fàbregas

Vicepresident: Yaroslau Compta Hirnyj

Secretari: Estevo Santamarina Pérez

Tresorer: Asunción Ávila Rivera

Vocal: Virginia Casado Ruiz

Vocal: Carles Gaig Ventura

President:  Joan Martí-Fàbregas

Vicepresident: Yaroslau Compta Hirnyj

Secretari: Estevo Santamarina Pérez

Tresorer: Miguel Ángel Rubio Pérez

Vocal: Jordi Díaz Manera

Vocal: Carles Gaig Ventura

President:  Francesc Purroy Garcia

Vicepresident: Joan Martí-Fàbregas

Secretari: Raúl Pelayo Vergara

Tresorer: Miguel Angel Rubio Pérez

Vocal: Jordi Díaz Manera

Vocal: Judith Navarro Otano

President:  Francesc Purroy Garcia

Vicepresident: Joan Martí-Fàbregas

Secretària: Raúl Pelayo Vergara

Tresorera: Ana Rodríguez Campello

Vocal: Eveli Peral Pellicer

Vocal: Judith Navarro Otano

President:  Jerzy Aleksander Krupinski

Vicepresident: Francesc Purroy Garcia

Secretària: Olga Carmona Codina

Tresorera: Ana Rodríguez Campello

Vocal: Eveli Peral Pellicer

Vocal: Yaroslau Compta Hirnyj

President:  Jerzy Aleksander Krupinski

Vicepresident: Francesc Purroy Garcia

Secretària: Olga Carmona Codina

Tresorer: Albert Lladó Plarrumaní

Vocal: Jordi Jiménez Conde

Vocal: Yaroslau Compta Hirnyj

President: Oriol De Fàbregues-Boixar Nebot

Vicepresident: Jerzy Aleksander Krupinski

Secretària: Elvira Munteis Olivas

Tresorer: Albert Lladó Plarrumaní

Vocal: Jordi Jiménez Conde

Vocal: Joan Prat Rojo

President: Oriol De Fàbregues-Boixar Nebot

Vicepresident: Jerzy Aleksander Krupinski

Secretària: Elvira Munteis Olivas

Tresorer: Javier Pagonabarraga Mora

Vocal: Francesc Purroy García

Vocal: Joan Prat Rojo

Past-President:  Adrià Arboix Damunt (Excepcional pel Centenari)

President: Adrià Arboix Damunt

Vicepresident: Oriol De Fàbregues Boixar Nebot

Secretari: Joan Izquierdo Casas

Tresorer: Javier Pagonabarraga Mora

Vocal: Francesc Purroy Garcia

Vocal: Sergi Martínez Ramírez

Past-President: Alexandre Gironell (Excepcional pel Centenari)

President: Adrià Arboix  Damunt

Vicepresident: Oriol De Fàbregues Boixar Nebot

Secretari: Joan Izquierdo Casas

Tresorera: M. Àngels Font Padrós

Vocal: Jerzy Aleksander Krupinski

Vocal: Sergi Martínez Ramírez

Past-President: Alexadre Gironell Carerro (excepcional pel Centenari)

President: Alexandre Gironell Carrero

Vicepresident: Adrià Arboix Damunt

Secretari: Lluis Ramió Torrentà

Tresorera: M. Àngels Font Padrós

Vocal: Jerzy Aleksander Krupinski

Vocal: Xavier Ustrell Roig

President: Alexandre Gironell Carrero

Vicepresident: Adrià Arboix Damunt

Secretari: Lluis Ramió Torrentà

Tresorer: Mariano Huerta  Villanueva

Vocal: Neus Fabregat Fabra

Vocal: Xavier Ustrell Roig

President: Francisco Rubio Borrego

Vicepresident: Alexandre Gironell Carrero

Secretari: Antoni Turon Estrada

Tresorer: Mariano Huerta Villanueva

Vocal: Neus Fabregat Fabra

Vocal: David Cánovas Verge

President: Francisco Rubio Borrego

Vicepresident: Alexandre Gironell Carrero

Secretari: Antoni Turon Estrada

Tresorer: Jordi Gascón Bayarri

Vocal: Joan J. Baiges Octavio

Vocal: David Cánovas Verge

President: Jaume Coll Cantí

Vicepresident: Francisco Rubio Borrego

Secretari: Ramiro Álvarez Ramos

Tresorer: Jordi Gascón Bayarri

Vocal: Joan J. Baiges Octavio

Vocal: Josep M. Miquel Martínez

President: Jaume Coll Cantí

Vicepresident: Francisco Rubio Borrego

Secretari: Ramiro Álvarez Ramos

Tresorer: Ramon Reñé Martínez

Vocal: José Álvarez Sabín

Vocal: Josep M. Miquel Martínez

President: Rafael Blesa González

Vicepresident: Jaume Coll Cantí

Secretaria: Pilar Sanz Cartagena

Tresorer: Ramon Reñé Martínez

Vocal: José Álvarez Sabín

Vocal: Josep M. Miquel Martínez

President: Rafael Blesa González

Vicepresident: Jaume Coll Cantí

Secretaria: Pilar Sanz Cartagena

Tresorer: Ramon Reñé Martínez

Vocal: Oriol De Fàbregues Boixar Nebot

Vocal: Carlos Cervera Radigales

Presidenta: Mercè Boada Rovira

Vicepresident: Rafael Blesa González

 Secretari: Josep Gámez Carbonell

Tresorera: Pilar Latorre Murillo

Vocal: Oriol De Fàbregues Boixar Nebot

Vocal: Carlos Cervera Radigales

Presidenta:  Mercè Boada Rovira

Vicepresident: Rafael Blesa González

 Secretari: Josep Gámez Carbonell

Tresorera: Xavier Ferrer Avellí

Vocal: Pilar Latorre Murillo

Vocal: Jaume Coll Cantí

President: Secundí López Pousa

Vicepresidenta: Mercè Boada Rovira

Secretari: Joan Martí-Fàbregas

Vicesecretari: Xavier Ferrer Avellí

Tresorer: Immaculada Bonaventura

Vocal: Pilar Latorre Murillo

Vocal: Jaume Coll Cantí

President: Secundí López Pousa

Vicepresidenta: Mercè Boada Rovira

Secretari: Joan Martí-Fàbregas

Vocal: Xavier Ferrer Avellí

Vocal: Marcel Rosich Estragó

President: Secundí López Pousa

Vicepresidenta: Mercè Boada Rovira

Secretari:  Francisco Rubio Borrego

Tresorer: Immaculada Bonaventura

Vocal: Avelina Tortosa Moreno

Vocal: Marcel Rosich Estragó

President: Jordi Pascual Calvet

Vicepresidenta: Secundí López Pousa

Secretari:  Pilar Fossas Felip

Tresorer: B. Naberhaus Donner

Vocal: Maria del Mar Tintoré Subirana

Vocal: Marcel Rosich Estragó

President: Jordi Pascual Calvet

Vicepresidenta: Maria Isabel Illa Serna

Secretari:  Josep Alvarez Sabín

Tresorer: B. Naberhaus Donner

Vocal: Maria del Mar Tintoré Subirana

Vocal: Pilar Fossas Felip

President: Pere N. Acarin Tusell

Vicepresidenta: Maria Isabel Illa Serna

Secretari:  Josep Alvarez Sabín

Tresorer: Rafael Marés Segura

Vocal: Jordi Pascual Calvet

Vocal: Pilar Fossas Felip

President: Pere N. Acarin Tusell

Vicepresidenta: Francesc Graus Ribas

Secretari:  Francesc Pujadas Navinés

Tresorer: Rafael Marés Segura

Vocal: Jordi Pascual Calvet

Vocal: Domingo Escudero Rubí

President: Feliu Titus Albareda

Vicepresidenta: Francesc Graus Ribas

Secretari:  Francesc Pujadas Navinés

Tresorer: Rafael Marés Segura

Vocal: Joan A. Martínez Matos

Vocal: Domingo Escudero Rubí

President: Feliu Titus Albareda

Vicepresidenta: Pere N. Acarin Tusell

Secretari:  Immaculada Bonaventura

Tresorer: Francesc Pujadas Navinés

Vocal: Joan A. Martínez Matos

Vocal: Alfons Moral Pijaume

President: Miquel Aguilar Barberà

Vicepresidenta: Antoni Rosich Pla

Secretari:  Immaculada Bonaventura

Tresorer: Adrià Arboix Damunt

Vocal: Francesc Graus Ribas

Vocal: Rafael Marés Segura

President: Lluís Soler Singla

Vicepresidenta: Antoni Rosich Pla

Secretari:  Immaculada Bonaventura

Vicesecretari: Jordi Alom Poveda

Vocal: Domingo Arbizu Urdiain

Vocal: Luis D’Olhaberriague Ruiz

President: Miquel Aguilar Barberà

Vicepresidenta: Antoni Rosich Pla

Secretari:  Immaculada Bonaventura

Tresorer: Adrià Arboix Damunt

Vocal: Francesc Graus Ribas

Vocal: Rafael Marés Segura

President: Manuel Roig Quilis

Vicepresident: Lluís Soler Singla

Secretària: Immaculada Bonaventura

Tresorer: Josep M. Vendrell Brusi

Vocal: David Genís Batlle

Vocal: Carlos Oliveras

President: Manuel Roig Quilis

Vicepresidenta: Lluís Soler Singla

Secretari:  Xavier Matias Guiu Guia

Tresorer: Josep M. Vendrell Brusi

Vocal: David Genís Batlle

Vocal: Carles Oliveras

President: Manuel Roig Quilis

Vicepresidenta: Eduard Tolosa Sarró

Secretari:  Josep Dalmau Obrador

Tresorer: Josep M. Vendrell Brusi

Vocal: Mercè Boada Rovira

Vocal: David Genís Batlle

President: Josep L. Martí Vilalta

Vicepresidenta: Eduard Tolosa Sarró

Secretari:  Josep Dalmau Obrador

Tresorer: Carles Roig Arnall

Vocal: Mercè Boada Rovira

Vocal: Secundí López Pousa

President: Josep L. Martí Vilalta

Vicepresidenta: Manuel Roig Quilis

Secretari:  Rafael Blesa González

Tresorer: Carles Roig Arnall

Vocal: Jordi Montero Ohms

Vocal: Secundí López Pousa

President: Romà Massot Punyet

Vicepresidenta: Emili Fernández Alvarez

Secretari:  Miquel Aguilar Barberà

Tresorer: Lluís Montserrat Obiols

Vocal: Carles Roig Arnall

Vocal: Montserrat Codina Francisco

President: Jaume Peres Serra

Vicepresidenta: Carlos Cervera Radigales

Secretari:  Jesús Pradas Orozco

Tresorer: Ramon Florensa  Brichs

Vocal: Mercè Pineda Marfà

Vocal: Marc A. Noguera Constantí

President: Adolf Pou Serradell

Vicepresidenta: Carlos Cervera Radigales

Secretari:  Jordi Pascual Calvet

Tresorer: Lluís Soler Singla

Vocal: Antoni Ugarte Elola

Vocal: Marc Antoni Noguera Constantí

President: Adolf Pou Serradell

Vicepresident: Carlos Cervera Radigales

Secretari: Jordi Pascual Calvet

Tresorer: Ramon Florensa Brichs

Vocal Mercè Pineda Marfa

Vocal: Marc Antoni Noguera Constantí

President: Adolf Pou Serradell

Vicepresident: Josep M. Grau Veciana

Secretari: Marc Antoni Noguera Constantí

Tresorer: Ramon Florensa Brichs

Vocal: Francesc Miguel Rodríguez

Vocal: Carlos Cervera Radigales

President: Agustí Codina Puiggrós

Vicepresidenta: Adolf Pou Serradell

Secretari:  Marc Antoni Noguera Constantí

Vicesecretari: Lluís Montserrat Obiols

Vocal: Nolasc Acarín Tusell

Vocal: Luis Pons Irazazabal

President: Agustí Codina Puiggrós

Vicepresidenta: Adolf Pou Serradell

Secretari:  Josep Lluis Martí Vilaltaí

Vicesecretari: Josep M. Grau Veciana

Vocal: Nolasc Acarín Tusell

Vocal: Francesc Miguel Rodríguez

President: Lluís Barraquer Bordas

Vicepresidenta: Fabián Isamat Riva

Secretari:  Adolf Pou Serradell

Tresorer: Manuel Subirana Cantarell

Vicesecretari: Agustí Codina Puiggrós

Vocal: Josep M. Aragonés Ollé

Vocal: Josep M. Grau Veciana

President: Lluís Barraquer Bordas

Vicepresidenta: Josep Vila Badó

Secretari:  Jaume Vilató Ruiz

Vicesecretari: Agustí Codina Puiggrós

Tresorer: Manuel Subirana Cantarell

Vocal: Josep M. Aragonés Ollé

Vocal: Joan Obach Tuca