La Beca

La Beca Fundació Societat Catalana de Neurologia va sorgir amb l’objectiu d’ajudar en el desenvolupament de projectes de recerca originals i inèdits: “Recerca bàsica i clínica”.

Bases

Les bases per a optar-hi són les següents:

 1. L’investigador principal haurà de desenvolupar la seva activitat professional a Catalunya i ésser membre de la Societat Catalana de Neurologia.
 2. El projecte haurà de realitzar-se en el nostre país. Els projectes multicèntrics de centres catalans seran avaluats positivament, malgrat no ser un requeriment indispensable per optar a la beca.
 3. S’haurà d’enviar la memòria del projecte escrita en català per via correu electrònic a la Societat Catalana de Neurologia scn@suportserveis.com abans del 5 d’abril de 2024. Si ho prefereixes, també ho pots enviar a través del formulari que trobaràs al final de la pàgina.
 4. El projecte s’ha de presentar omplint el formulari de la beca i enviar-ho juntament amb el pressupost detallat, el CV dels investigadors (format CVN-versió abreujada), la bibliografia i la memòria del projecte, que haurà d’incloure:
  • Nom i cognoms, adreça i lloc de treball de l’investigador principal i de la resta d’investigadors.
  • Antecedents sobre el tema i interès científic del projecte.
  • Material i mètode, inclòs el temps aproximat de durada de l’estudi.
  • Anàlisi de la viabilitat del projecte, detallant els mitjans necessaris i la disponibilitat.
  • Memòria econòmica detallada.
  • Currículum dels investigadors i experiència prèvia sobre el tema.
 5. L’ajut està dotat amb 20.000 €; la meitat de l’import es lliurarà en el moment de la seva concessió en la XXVIII Reunió Anual de l’SCN (9 de maig de 2024), i la resta una cop s’hagin presentat els resultats finals de l’estudi, en un termini màxim de dotze mesos, en la següent reunió anual 2025. Si en aquest termini no es reben els resultats del projecte o un informe amb el que s’ha dut a terme, no es lliurarà el segon termini. Es podrà concedir una pròrroga de 6 mesos per a finalitzar el projecte, sempre i quan l’informe emès a l’any ho justifiqui. La manca de presentació d’aquest informe final inhabilitarà a l’investigador principal per a demanar una nova beca durant els dos anys següents. Un cop presentats els resultats, el segon pagament s’haurà de transferir dins dels quatre mesos següents. El projecte premiat es publicarà a la pàgina web de la Societat Catalana de Neurologia, amb el corresponent informe final una cop s’hagi entregat.
 6. L’ajut no serà incompatible amb altres finançaments i caldrà fer constar que el treball ha rebut el finançament de la Fundació Societat Catalana de Neurologia.

Per a més informació en relació a la liquidació de la Beca, caldrà posar-se en contacte amb la Secretaria Tècnica de la Fundació SCN scn@suportserveis.com

Presentar-se a la Beca FSCN

Per poder ser candidat i optar a la Beca FSCN, s’ha de fer arribar el formulari de la beca, el pressupost detallat, el CV (CVN versió abreujada), la bibliografia i la memòria del projecte abans del 5 d’abril de 2024.

Les dues vies possibles són:

 • Enviar un email a scn@suportserveis.com
 • Si ho preferiu, també ho podeu enviar a través del següent formulari.

    He llegit i accepto la Política de Privacitat

  2023 – 20.000 €

  Biomarcadors plasmàtics en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer: Estudi multicèntric a Catalunya.

  Dr. Albert Lladó

  Hospital Clínic de Barcelona

  2022 – 20.000 €

  Study of the function of the glymphatic system along the erivascular spaces and the impact of sleep quality in patients with lacunar stroke.

  Dr. Salvatore Rudilosso

  MD, PhD, Functional Unit of Cerebrovascular Diseases, Hospital Clínic of Barcelona

  2021 – 20.000 €

  Avaluació de la percepció dolorosa a estímuls tèrmics per estudiar la sensibilització al dolor en pacients amb migranya crònica i la seva modificació després del tractament amb Onabotulinumtoxin-A (BOTOX) i Anticossos Anti Calcitonin Gene Related Peptide (CGRP).

  Dra. Lilia Isabel Correa Márquez

  Resident de Neurofisiologia Cínica. Departament de Neurofisiologia. Servei de Neurologia. Hospital del Mar

  2020 – 10.000 €

  Domiciliary Alzheimer Visiting in Down syndrome extension project (DAVIS-2).

  Dra. María Carmona Iragui

  Unitat Alzheimer-Down. Servei de Neurologia del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
  Centre Médic Down Fundació Catalana Síndrome de Down

  2019 – 5.000 €

  Validación del estudio morfológico y funcional de la lengua como indicador de afectación bulbar en pacientes con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

  Dr. Bernat Bertran Recasens

  Servei de Neurologia. Hospital del Mar. Barcelona

  2018 – 5.000 €

  Impacte de la teràpia ocupacional a la qualitat de vida de pacients amb distròfies musculars.

  Dra. Alicia Alonso Jiménez

  Unitat de malalties neuromusculars. Servei de Neurologia. Hospital de la Santa Creu i de Sant Pau. Barcelona

  2017 – 3.000 €

  Rehabilitació cognitiva i plasticitat cerebral a l’Esclerosi Múltiple: avaluació a través d’un assaig clínic aleatoritzat i controlat.

  Dra. Sara Llufriu Duran

  Hospital Clínic de Barcelona i Fundació Clínic per la Recerca Biomèdica

  2016 – 3.000 €

  Prevencam: Estudi d’estratègies terapèutiques i de prevenció per a la Cefalea per abús de medicació.

  Dra. Marta Torres i Dra. Patricia Pozo-Rosich

  Unitat de Cefalees i Dolor Neurològic Hospital Vall d’Hebrón – VHIR. Barcelona

  2005

  Dr. José Álvarez Sabin

  2004

  Dr. Francisco Rubio

  2003

  Dr. Josep Montaner

  2002

  Dr. Adrià Arboix Damunt

  2001

  Dr. Joan Martí-Fàbregas

  Comparteix-ho!